Ilmanvaihdon puhdistus

Ilmanvaihtourakat

Huolto ja ylläpito

Mittaus ja säädöt

Pöytäkirjojen tilausjärjestelmä

Ilmanvaihtokanavien puhdistus suurissa kohteissa

Ilmanvaihtokanavien puhdistus suurissa kohteissa

Artikkeli sisältää vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin kerros- ja rivitalojen, julkisten kiinteistöjen sekä teollisuuden kohteiden ilmanvaihtokanavien puhdistuksiin liittyen.

Miksi ilmanvaihtokanavien puhdistus on tärkeää?

Ilmanvaihtokanavien puhtaanapito on tärkeää, jotta kiinteistöissä asuvilla tai siellä aikaa viettävillä olisi mahdollisimman hyvät olot normaaliin elämiseen. Epäpuhtaudet ilmanvaihtokanavissa voivat aiheuttaa hajuhaittoja, keskittymisvaikeuksia, päänsärkyä tai allergisia oireita kiinteistössä oleville. Pahimmassa tapauksessa hoitamaton ilmanvaihtokanava voi olla koko kiinteistöä uhkaava paloturvallisuusriski.

Mistä tiedän milloin ilmanvaihtokanavat tulisi puhdistaa?

Ilmanvaihtokanavien puhdistusten suositukset vaihtelevat kohteesta riippuen. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että kohteen ilmanvaihtokanavat tulisi puhdistaa ainakin vähintään kerran kymmenessä vuodessa. On kuitenkin suositeltavaa, että puhdistukset tehtäisiin säännöllisesti viiden vuoden välein. Näin varmistetaan, että kohteen ilmanvaihto toimii hyvin ja pitkään. Tiettyjä kohteita koskee Sisäasiainministeriön asetus, jossa määrätään, että kohteiden ilmanvaihtokanavat tulee puhdistaa yhden tai viiden vuoden välein.

Rivi- ja kerrostalot sekä muut suuret asuinkiinteistöt

Asuintaloissa ilmanvaihtokanavien puhdistus suositellaan tehtävän viiden ja kymmenen vuoden välissä. Tärkeää on säännöllisyys ja selkeä tieto milloin viimeksi kohteen iv-kanavat on putsattu.

Kohteet, joita koskee Sisäasiainministeriön asetus ilmanvaihtokanavien säännöllisestä puhdistuksesta

Säännölliset puhdistukset tulee suorittaa asetuksen alaisissa kohteissa, joko a) yhden tai b) viiden vuoden välein.

a) Kohteet, joissa puhdistukset tulee tehdä vuoden välein

1) Ammattimaiset ruuanvalmistuspaikat, kuten keskuskeittiöt

2) ruiskumaalaamot, puusepäntehtaat ja -liikkeet, tekstiilitehtaat, pesulat, leipomot ja savustamot sekä kohteet, jotka ovat teollisuus- tai muita tiloja, missä ilmanvaihtokanaviin kerääntyy runsaasti herkästi paloa levittäviä aineita;

3) huonetilat, joissa teollisesti valmistetaan tai teknisesti käytetään palavaa nestettä.

b) Kohteet, joissa puhdistukset tulee tehdä viiden vuoden välein

1) Sairaalat, vanhainkodit ja suljetut rangaistuslaitokset;

2) päivähoitolaitokset, koulut, hotellit, lomakodit, asuntolat ja ravintolat.

Miten ilmanvaihtokanavat likaantuvat tai tukkeutuvat?

Ilmanvaihtojärjestelmät ovat suunniteltu siten, että suurimmat epäpuhtaudet jäävät suodattimiin ja raikas ilma kulkee huoneistoihin, josta se siirtyy poistoilmakanavien kautta ulos. Ajan myötä suodattimiin ja kanaviin kertyy epäpuhtauksia, mikäli niitä ei puhdisteta.

Ilmanvaihtokanaviin kertyy pölyä kahdella eri tapaa: Ulkoa ja sisältä.

Ulkoa erilaiset rakennuksen ympäristössä tapahtuvat asiat voivat tuottaa ilmassa kulkevia epäpuhtauksia. Näitä ovat esimerkiksi lähellä olevat rakennustyömaat tai vilkasliikenteiset tiet, jotka nostattavat pölyä ilmaan. Iso osa tuloilman epäpuhtauksista suodattuu tuloilma-aukkojen suodattimiin. Suodattimien puhtaus onkin tärkeä edellytys toimivaan ilmanvaihtoon ja ne puhdistetaan iv-putsauksen yhteydessä.

Sisältä pölyä kulkeutuu poistoilmaan kodin tai julkisten tilojen huoneistoista erilaisista tekstiileistä sekä ihmisten, eläinten ja tavaroiden mukana ulkoa kulkeutuvasta pölyyntyvästä liasta. Kodin ja työpaikkojen askareet, kuten leivonta, ompelu, hiominen tai rakentelu voivat myös tuottaa sivutuotteena ilmanvaihtokanaviin kulkeutuvaa pölyä. 

Teollisuudessa ilmanvaihtokanaviin leviää epäpuhtauksia tuotannon sivutuotteina kaasujen ja höyryjen mukana.

Joskus eläimet tuottavat ongelmia ilmanvaihdon toimivuuteen. Yleisimpänä riesana on lintujen pesät poistoilma-aukoissa. Pahimmassa tapauksessa suuret pesät voivat tukkia ilman kulkeutumisen kokonaan, joka tuottaa ongelmia koko kiinteistön ilmanvaihtoon. Pitkäaikaisen tukkeuman poistoon ei ole välttämättä muuta vaihtoehtoa, kuin tehdä reikä ilmanvaihtokanavan kylkeen ja poistaa sinne kertynyt aines. Ilmanvaihtokanaviin kertynyt ylimääräinen materiaali aiheuttaa myös paloturvallisuusriskin. Lintuverkkojen asentaminen ja kunnossapito onkin siis tärkeää vakavampien ja kalliiden ongelmien ehkäisyn kannalta. 

Miten ilmanvaihtokanavien puhdistus käytännössä tapahtuu?

Toteutuksen läpivienti arvioidaan useimmiten kohteessa käymällä. Mikäli kohteesta on olemassa selkeät piirustukset ja pohjatiedot, niin käynti ei ole tarpeen. Ilmanvaihtokanavien puhdistuksen kesto ja hinta määräytyvät kohteen koon mukaisesti.

Itse puhdistus tapahtuu alipaineistamalla ilmanvaihtokanavat, jonka jälkeen kanavat nuohotaan kelavaijeriharjalla. Epäpuhtaudet irtoavat ja kulkevat tehostetun alipaineisen ilmavirran mukana ulos ilmanvaihtojärjestelmästä. Koko ilmanvaihtojärjestelmä puhdistetaan vaiheittain. Lopuksi iv-kanavien yleiskunto ja tiivisteet tarkastetaan.

Ilmanvaihtokanavien puhdistuksen yhteydessä tulisi samalla tarkastaa iv-järjestelmän säädöt ja ilmanvaihdon optimaalinen toimivuus mitata. Oikeiden säätöjen ja mittauksien avulla varmistetaan, että kohteessa on toimiva ilmanvaihto, joka pitää kiinteistön rakenteet kunnossa ja parantaa samalla sen energiataloudellisuutta.

Lopputuloksena kiinteistöön saadaan puhtaat kanavat ja toimiva ilmanvaihto. Tulevaisuuden kuluja voi säästää sopimalla pidempikestoisen vuositoteutuksen iv-puhdistuksille tai ainakin asettaa kiinteistön huoltosuunnitelmaan muistiin seuraava ajankohta puhdistuksille. Näin kiinteistön ilmanvaihto pysyy pitkäkestoisesti kunnossa ja siellä olijat tyytyväisinä.

Miten ilmanvaihtokanavien puhdistus vaikuttaa kiinteistössä asuville tai siellä oleskeleville?

Asukkaille ilmanvaihtokanavien puhdistuksesta koituu vain vähän vaivaa. Huoneistosta vastaavan asukkaan tulee huolehtia, että puhdistaja pääsee kulkemaan esteettömästi puhdistuskohteisiin, kuten keittiöön, makuuhuoneeseen, vessaan ja saunaan. Itse puhdistus vie vain kertakäynnin verran aikaa, joten avainta ei tarvitse kenellekään luovuttaa.

Huoneistoon ei leviä likaa tai muita epäpuhtauksia, koska iv-kanava on alipaineistettu; kaikki epäpuhtaudet poistuvat ilmavirran mukana kanavaa pitkin ulos. 

Muissa, kuin asuinkohteissa oleellisinta on esteetön pääsy eri ilmanvaihtokanavien venttiilien luokse sekä iv-konehuoneeseen. Suuremmissa kohteissa käytetään henkilönostinta. Yleisesti iv-puhdistus on jouheva ja nopeasti etenevä projekti, joka ei tuota ylimääräistä vaivaa kohteessa oleville tai palvelun tilaajalle. 

Ilmanvaihtokanavien puhdistuksen tilaaminen

Palvelun tilaaminen tapahtuu usein kilpailutuksen kautta ja päätösprosessi iv-puhdistuspalvelun tilaamisesta vaihtelee eri toimijoiden välillä. Itse olemme toimineet alalla jo yli 20-vuoden ajan ja olemme aina päässeet puolin ja toisin tyydyttävään sopimukseen yhteistyökumppaneidemme kanssa. 

Mikäli sinua kiinnostaa saada lisätietoa ilmanvaihtokanavien puhdistuksesta, niin otahan alhaalta yhteyttä.

Ota yhteyttä tiimiimme >

Arkistot

Ota yhteyttä tiimiimme >